Disclaimer

 

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is 
APB Design niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen
ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend
of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit deze website mag zonder mede weten van APB Design worden gekopieerd dan
wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch,
digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op enige andere wijze.